Mangler din enhed førstehjælp, så fortvivl ikke..

Vi kan håndtere alle kriser, hvad enten din enhed er dækket af fabriksgarantien, om den er dækket af en forsikring hos f.eks. Gjensidige eller Mondux, eller om den har en skade der er for egen regning.

Vi har en fordelagtig aftale med Mobylife, der betyder at din enhed er i gode hænder, da Mobylife er certificerede og autoriserede af følgende producenter:

Samsung, Sony, LG, Huawei, Doro, CAT, OnePlus, Motorola, Nokia, HTC, Alcatel. Emporia og Xiaomi

Da mobylife netop er certificerede af producenterne, bruger de kun de reservedele der er udpegede af producenterne, og selvfølgelig også de retningslinjer producenterne har udstukket i forbindelse med en reperation.

Det betyder at når Mobylife har håndteret din reperation, bevarer du fabrikgarantien, ganske som den var inden enheden blev repareret.

Udover det, så ydes der 3 måneders garanti på selve reperationen.


Har din Enhed brug for førstehjælp, så tag fat i os, og lad os hjælpe dig videre

Indenfor Reperations branchen, bruges der ofte forskellige udtryk, som autoriseret, garanti osv.

De forskellige udtryk kan være brugt i vidt forskellige sammenhænge, og derfor får du her en uddybning af begreberne, i forbindelse med servicen hos Mobylife.


Garanti reperationer:


Hvordan kan det være at et ikke autoriseret værksted kan tilbyde reparationer som I ikke kan, f.eks ved fugtskader? 

Da vi er stolte over vores erhverv så har vi lovet producenterne at opretholde en meget høj kvalitet i vores reparationer. På grund af at vi ikke kan love en kvalitativ reparation under visse omstændigheder, så tilbyder vi desværre ikke reparationer i de tilfælde hvor en enhed er fugtskadet, rooted, eller hvor den er blevet åbnet af en ikke autoriseret person eller værksted.


Kan I udføre en garantireparation på en enhed som er fugt- eller væskeskadet? 

Hvad betyder væskeskade /fugtskade?

Væskeskade betyder ikke nødvendigvis at enheden er blevet dyppet i vand. Det kan være at fugt er kommet ind i enheden ved brug i et fugtigt miljø som et badeværelse eller udendørs i regnvejr. Der er en fugtindikator installeret i de fleste enheder, som skifter farve når den kommer i kontakt med fugt eller væske.

Kan vi reparere? 

Fugt og væske sniger sig ind til bundkortet, hvor alle vigtige komponenter sidder. Ved små mængder er det normalt at enheden fungerer alligevel, men da fugt spreder sig, så gør det at flere og flere funktioner påvirkes over tid.  Da fugten spreder sig, så kan vi aldrig være sikre på at vi løser problemet ved at kun udskifte et enkelt komponent, det kan også blive værre hvis vi prøver at reparere en fugtskadet enhed. Da vi er stolte over vores erhverv har vi lovet producenterne at opretholde en meget høj kvlitet i vores reparationer. Da vi ikke kan love dette under disse forudsætninger, kan vi desværre ikke tilbyde reparation i tilfælde af at enheden er fugt- eller væskeskadet.


Vi hjælper selvfølgelig gerne i de tilfælde vi kan og får lov af producenterne, uanset om det er mod egenbetaling eller under garanti. Kun det bedste er godt nok for vores kunder.


Kan I udføre en garantireparation på en enhed som tidligere har været hos et værksted som ikke er autoriseret? 

Hvad betyder uautoriseret indgreb?

 Uautoriseret indgreb betyder at enheden er blevet åbnet af en person eller af et værksted som ikke er certificeret til at gøre det. Dette plejer vi at kunne se ved at finde mærker efter værktøj, mangel på skruer, uoriginale dele eller tape/lim-rester inde i enheden. Ofte åbnes enhederne i et miljø som ikke er beskyttet imod statisk elekricitet, hvilket kan forårsage skader som først viser sig langt senere. Kvaliteten på delene som bruges er ofte ringe, og kan i sig selv forårsage funktionsfejl. Derfor bortfalder al garanti hvis enheden har været på et ikke-auktoriseret serviceværksted.

Kan vi reparere?

Vi er stolte af vores erhverv og har dermed lovet producenterne at opretholde en meget høj kvalitet i vores reparationer. Da mange dele kan påvirkes af dette, skal samtlige dele udskiftes ved en eventuel reparation, hvilket kan føre til at en reparation ikke kan svare sig da reparationsprisen ville overstige værdien af enheden


Kan i udføre en garantireparation på en enhed som er fysisk skadet? 

Hvad betyder fysiske skader / fysisk overlast?

Fysisk overlast betyder at enheden har skader som er opstået ved påvirkning udefra, f.eks. at den er bøjet, har tabsskader eller at den har en skadet ramme/display eller bagside. At en enhed skades på denne måde kan desværre have negative konsekvenser for indholdet, indvendige kabler og dele kan have løsnet sig fra sine pladser og dermed forårsage funktionsfejl. Fugt og snavs kan også nemmere snige sig ind i enheden når den ikke er hel. Derfor kan producenten ikke svare for fejl som opstår i en enhed som har fysiske skader.

Kan vi reparere?

Garanti-fejl som forefindes på en enhed som er beskadiget, kan vi kun reparere under forudsætning at de fysiske skader repareres først, så at vi har en hel telefon at arbejde på. Mange reparationer kræver at enheden åbnes, men hvis enheden er beskadiget så risikerer vi at gøre skaden endnu større ved åbning. Vores værktøj er tilpasset hele enheder. Hvis enheden er bøjet, bliver de indre komponenter også bøjede. Ved en eventuel reparation skal alle dele udskiftes, hvorfor det normalt set ikke kan svare sig at reparere en bøjet enhed, da reparationsprisen ville overstige værdien af enheden.


Hvad menes med autoriseret værksted? 

Der er rigtig mange steder som tilbyder mobilreparationer i Danmark idag, men kun nogle få er autoriserede. For at få en autorisation, skal man opfylde mange krav fra producenterne, blandt andet omkring miljø og genbrug, sikkerhed, proceshåndtering, uddannelse, reparationstider og meget mere. Selvfølgelig bruges der kun originale dele, vores teknikere er certificerede og bliver løbende trænet i de nye modeller. Der kræves også at vi arbejder i det rigtige miljø for at minimere risici for skadelig statisk elektricitet. Alt dette er en selvfølge for os der er i branchen, men det kan være svært for dig som kunde at vide. Hvis du er usikker på hvorvidt et værksted er godkendt eller ej, kan det være godt at stille følgende kontrol-spørgsmål:

  • Kan I hjælpe med garantisager? (Kun autoriserede værksteder kan gøre dette)
  • Bruger I originale dele? (De fleste uautoriserede værksteder bruger billigere kopier)

Mister jeg min fabriksgaranti ved at reparere min enhed her? (Ofte tilbyder reparatøren sin egen garanti, men desværre mister man sin fabriksgaranti som gælder hele enheden og ikke kun det som er blevet repareret ved at reparere på et ikke-godkendt værksted)


Hvad er reklamationsret? 

Det er nemt at forveksle garanti med reklamationsret. Måske er det ikke så mærkeligt, da begge dele kan være relevant når en enhed går istykker, men forskellen er ret stor. 

Reklamationsretten er din ret som privatkunde at klage over et produkt som du har købt. Denne er ikke fastsat af forhandler eller producent, men af købeloven. Du har ret til at klage over et produkt i op til to år efter modtagelsesdatoen. Det er dog vigtigt, at du indberetter fejlen hurtigst muligt. Under de første seks måneder, er det sælgeren som skal bevise at det ikke er tale om en fabrikationsfejl. Hvis de ikke kan det, så anses varen for fejlbehæftet. Hvis der er gået længere tid end seks måneder ligger bevisbyrden hos dig som købere, dvs det er dig som skal bevise at fejlen ikke er grundet forkert brug.  Hvis man vil reklamere over en vare, er det altid forhandleren man skal henvende sig til i første omgang.


Hvad indebærer Mobylifes reparationsgaranti? 

Mobylifes reparationsgaranti gælder i tre måneder og dækker arbejdet og delene som er tilknyttet netop din reparation. Vores garanti gælder dog ikke hvis enheden efterfølgende er blevet udsat for f.eks. fysisk overlast, uautoriseret indgreb og/eller fugt- og væskeskader.

Da vi er et autoriseret værksted påvirkes eventuel fabriksgaranti ikke af vores service. Tværtimod så fortsætter den med at gælde som før.Hvordan ved jeg om reparationen dækkes af garanti eller ej? 

Det kan være svært at vide på forhånd om en fejl dækkes af garanti eller ej. En garantifejl er en fejl som man ikke selv har påført enheden, og som er forårsaget af en fabrikationsfejl. Vores teknikere er trænet af producenterne i at kunne afgøre om en fejl er grundet forkert håndtering eller en fejl i produktionen. Derfor er det nødvendigt at undersøge enheden på vores værksted, før vi med sikkerhed kan afgøre dette. Når du opretter en ordre kan du gøre det ud fra din egen analyse af fejlen. Det kan dog være godt for dig at vide allerede nu, under hvilke omstændigheder garantien bortfalder. Da vi er stolte af vores erhverv som autoriseret værksted har vi lovet producenterne at opretholde en meget høj kvalitet i vores reparationer. Hvis vi ikke kan love en kvalitativ og holdbar reparation, så kan vi heller ikke udføre den. Eksempel på årsager til skader som ikke dækkes af garanti, er:

  • Fugt- og væskeskader
  • Fysisk overlast
  • Rooting af enheden
  • Tidligere service på et uautoriseret værksted


Hvad er fabriksgaranti? 

Der er rigtig mange steder som tilbyder mobilreparationer i Danmark idag, men kun nogle få er autoriserede at håndtere garantisager. Da vi er et autoriseret værksted, så påvirkes ikke din fabriksgaranti. Fabriksgaranti er noget som producenten af en enhed yder frivilligt. Længden på garantitiden kan variere lidt, normalt fra 12-24 måneder. Tilbehør eller forbrugsvarer som f.eks. batterier har ofte en kortere garantitid. Ved garantisager får man hjælp til at udbedre fejl som man ikke selv har påført enheden, og som er forårsaget af en fabrikationsfejl. Hvis man mistænker at man har en fabrikationsfejl på sin enhed, kan man få hjælp til at oprette en ordre hos producenten, eller hos en forhandler 


Kan I også lave min telefon, hvis jeg haft den til service på et uautoriseret værksted? 

Da vi er et autoriseret værksted, kan vi ikke udføre garantiservice på enheder, der indeholder dele, som ikke er originale, eller enheder, som har været åbnet og lukket uden producentens specialværktøj.

Vi kan dog som regel reparere de fleste enheder alligevel, men uden for garantien. Hvis producenten siger nej til en garantireparation, sender vi dig et prisoverslag på, hvad reparationen kommer til at koste. Siger du ja tak, reserverer vi beløbet på dit kort, men trækker det først ved afsluttet service. Siger du nej tak, betaler vi returfragten og omkostningerne til undersøgelse af enheden, så du kun betaler for forsendelsen ind til os.


Påvirkes min fabriksgaranti af service eller reparation hos mobylife? 

Nej, din garanti skades ikke af service hos os. Vi er et autoriseret mærkeværksted, som har aftaler med alle de mærker, vi servicerer. På den måde kan du være sikker på, at din fabriksgaranti stadig gælder efter service hos os!

Som tak for, at du vælger et autoriseret værksted, yder vi desuden altid 3 måneders garanti på udført arbejde og reservedele. Selv om fabriksgarantien er løbet ud, tager vi altså ansvaret for den service, vi leverer.

Vores garanti gælder dog ikke skader som følge af tab eller væske.


Kan I også udføre garantiservice, hvis min telefon har ydre skader? 

Da vi er et autoriseret mærkeværksted, følger vi altid producenternes retningslinjer. Ved garantisager er det vores opgave at sikre, at skaden ikke er forårsaget af forkert betjening, selvforskyldt eller anden fysisk skade. På samme måde er vi glade for nogle gange at kunne lave eller udskifte defekte dele, som dækkes af garantien, selv om telefonen blev indsendt af andre årsager.

Hvis din telefon fx har en revnet skærm eller en skadet ramme, kan vi ikke reparere den uden at skifte hhv. skærm og ramme. Det skyldes til dels, at producenterne kræver, at vi tilbageleverer telefonen i fejlfri tilstand, og til dels at glasset kan revne endnu mere, når vi åbner telefonen for at reparere den, så vi ikke kan lukke den igen og få den tæt. På samme måde kan en skadet ramme forhindre, at et nyt/uskadet display slutter tæt, og fugt og snavs har langt lettere ved at trænge ind og skabe problemer senere i en utæt telefon.

Hvis vores undersøgelse viser, at producentens garanti ikke kan dække alle omkostninger (eller vi skal skifte andre dele end dem, der er bestilt online ved ikke-garanti-sager), kontakter vi dig naturligvis med et prisoverslag, før vi påbegynder reparationen. Du kan altid vælge at afslå service og reparation, når vi sender dig et prisoverslag. Vælger du at takke nej, sender vi din telefon retur og betaler for både fragten og udgiften til diagnosticering.


Hvor lang tid tager det at reparere min telefon, hvis jeg vælger at indsende den? 

De fleste telefoner kan sendes tilbage til ejeren samme dag, som vi modtager dem på vores værksteder. Det indebærer, at du typisk vil have din telefon tilbage 3 arbejdsdage efter, at du har indsendt den.

Enkelte producenter kræver dog, at telefonen sendes videre til et centralt værksted i Europa. Har du en HTC eller Microsoft- enhed kan det derfor nogle gange tage op til to uger, før telefonen er repareret og klar, alt efter hvad der er i vejen med den.

Hvis vi mod forventning mangler reservedele på grund af leveringsproblemer hos producenten, kontakter vi dig naturligvis og holder dig orienteret om ventetiden.
Koster det mig noget, hvis jeg siger nej til prisoverslaget? 

Nej, hvis vores prisoverslag af en eller anden grund ikke lever op til dine forventninger, kan du altid takke nej til reparationen. Vi sender så telefonen retur til dig uden yderligere omkostninger og uden at reparere den. Vil du hellere skrotte telefonen end at få den retur, kan vi gøre det for dig og sørge for lovpligtig genanvendelse. 


Hvor kan jeg følge status på min reparation? 

Hvis du vil følge din reparation eller svare på et prisforslag, klikker du bare på det grå felt med 'følg din reparation' oppe i højre hjørne på denne side. Skriv dernæst det brugernavn og den adgangskode, som du modtog i bekræftelsesmailen, da du oprettede din reparation.


Skal I bruge mit simkort? 

Nej tak, vi har egne simkort, som vi tester med, så du skal helst fjerne dit simkort, før du indsender din telefon. 


Hvordan klargør jeg min Android-telefon til reparation? 

Sikkerhedskopier din Android-enhed: Gå til Indstillinger > Konto > Vælg Google-konto og marker, at du vil synkronisere

Fjern din pinkode, eller husk at vedlægge koden, før du sender din telefon indtil os

Log ud af din Google-konto

Fjern simkort, mobilcover og/eller skærmskåner fra din telefon og medsend kun tilbehør, der er relevant for det specifikke problem.

                                                                                                              

Nu er din telefon klar til at blive sendt til service!


Hvordan pakker jeg min telefon bedst muligt? 

Vi anbefaler, at du finder en lille, stabil æske i pap eller karton (stor nok til at rumme enheden og lidt 'polstring' hele vejen omkring den). Polstringen kan bestå af strimlet avispapir, du krøller sammen, bobleplast eller pakkechips. Sørg for, at polstringen holder enheden på plads, så den ikke ligger løst i æsken under transporten. Brug stærk pakketape til at forsegle æsken. 

Husk at udskrive serviceordren og fragtsedlen, som du fik i bekræftelsesmailen. Vikl serviceordren rundt om telefonen med stregkoden udad, inden den placeres i æsken. På den måde kan vi nemt scanne din enhed, når den lander på værkstedet. Fragtsedlen klistrer du på æsken, og så afleverer du pakken på et postindleveringssted. Gem kvitteringen for indleveringen.


Skal jeg foretage en sikkerhedskopiering, før jeg indsender min telefon? 

Ja, vi anbefaler, at du altid tager en sikkerhedskopi, før du sender din telefon eller tablet ind til os. Nogle fejl kræver, at vi nulstiller til fabriksindstillingerne på din enhed, og så bliver alle data på enheden slettet.

mobylife har ikke ansvar for eventuelle tabte data.


Hvis du gerne vil høre mere om mulighederne, så tag fat i os, enten via kontaktformularen du finder her

eller på salg@dancell-electronics.com